Tid: 10 december 2019, kl. 13.00−14.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus, Frescati.
Presentatörer: Eva Andersson, Thomas Wimark och Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Organisatör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.