Tid: 4 december 2018, kl. 14.00−15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus, Frescati.
Presentatör: Fernanda Fortes de Lena, Universidade Estadual de Campinas [University of Campinas], Brasilien.
Organisatör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.