Forskarseminarier

Forskarseminarier

Vid Kulturgeografiska institutionen finns ett gemensamt högre seminarium samt några seminarieserier inom specialiserade forskningsområden.

Stockholms universitets kulturgeografiska seminarium
Institutionens högre seminarium hålls på tisdagar kl. 13.00–15.00.

Stockholms universitets högre seminarium i samhällsplanering 
SUHSIS är en arena för forskning som sker vid olika institutioner och fakulteter.

Läsgruppsmöten inom historisk geografi och landskapsstudier
Forskningsprofilen Historisk geografi och landskapsstudier arrangerar läsgruppsmöten omkring en gång i månaden kl. 15.15–16.30.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet