Forskningsprofilen Historisk geografi och landskapsstudier (FarmLandS) arrangerar läsgruppsmöten omkring en gång i månaden kl. 15.15–16.30.