Högre seminariet

Högre seminariet

Här annonseras Stockholms universitets kulturgeografiska seminarium. Seminarium hålls på tisdagar kl. 13.00–15.00.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet