Förstaårsseminarium inför disputation för filosofie doktorsexamen i geografi med kulturgeografisk inriktning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, där Victor Mbande framlägger sitt förstaårs-PM: Irrigating Social Differences? Inclusive, Pro-Poor Growth and Social Differentiation in Smallholder’s Irrigation in Kilombero River Valley, Tanzania.

Kommentator: Joshua Levy.
Huvudhandledare: Lowe Börjeson.
Handledare: Johan Berg.

Tid: 16 januari 2018 kl. 13.00–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.