Förstaårsseminarium inför disputation för filosofie doktorsexamen i geografi med kulturgeografisk inriktning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, där Joshua Levy framlägger sitt förstaårs-PM.

Tid: 7 november 2017 kl. 13.00–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.