Träffa studenter från Kulturgeografiska institutionen i Södra huset.

Besök Geovetenskapens hus där Kulturgeografiska institutionen finns.