Föreläsningen tar upp hur statens utredningar fungerar och hur de påverkar planeringen i Sverige. Procedurerna kring en statlig utredning presenteras. Aktuella exempel från översiktsplaneutredningen och modernare byggregler tas upp i sammanhanget. Som en fördjupning redovisas SOU 2017:08 Samordning för bostadsbyggande och denna utrednings pågående arbete med nya stadsdelar.

Föreläsningen ingår i kursen Samhällsplanerings organisation, 7,5 hp, inom Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

Tid: 11 december 2019, kl. 13.00−14.45.
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Föreläsare: Michael Erman, Regeringskansliet.
Organisatör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.