Bloggar

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Ref: 304
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ange referensnummer 304 på fakturan.

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Telefax: 08-16 49 69
E-post: information@humangeo.su.se