Abramsson, Marianne 
Universitetslektor, docent
Personlig profilsida

 

Adama-Ajonye, Onyanta
Forskare
Personlig profilsida
 

 

Adolfsson, Johanna
Doktorand
Personlig profilsida

 

Andersson, Eva
Professor
Personlig profilsida
 
Axelsson, Linn
Forskare
Personlig profilsida

 

Berg, Johan
Universitetslektor
Studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Personlig profilsida

 

Björklund, Annika
Forskare
Personlig profilsida

 

Borén, Thomas
Universitetslektor, docent
Personlig profilsida
 
Borg, Ida
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Brydges, Taylor
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Byerley, Andrew
Universitetslektor
Personlig profilsida

 

Börjeson, Lowe
Universitetslektor, docent
Huvudlärare för Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys och för kulturgeografi på grundnivå
Samverkanskoordinator
Personlig profilsida

 

Cederström, Johan
PC-samordnare
Personlig profilsida
 
Claësson, Iris
Byrådirektör
Ansvarig för studentexpeditionen
Personlig profilsida
 
de Bont, Chris
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Drozdzewski, Danielle
Universitetslektor, docent
Personlig profilsida

 

Ene, Stefan 
GIS-utvecklare
Personlig profilsida
 
Forsberg, Gunnel
Professor emeritus
Personlig profilsida

 

Fält, Lena 
Doktorand
Personlig profilsida

 

Gemechu Ango, Tola
Forskare
Personlig profilsida

 

Gräslund Berg, Elisabeth
Universitetslektor
Personlig profilsida

 

Gustafsson, Jennie
Doktorand
Personlig profilsida

 

Haandrikman, Karen
Universitetslektor, docent
Huvudlärare för Masterprogram i kulturgeografi och för kulturgeografi på avancerad nivå
Personlig profilsida

 

Hagqvist, Kristina
Administrativ chef (vikarierande)
Personlig profilsida

 

Henriksson, Tove 
Doktorand
Personlig profilsida
Hohl, Veronica
Studievägledare
Personlig profilsida

 

Jacobsson, Oscar
Doktorand
Personlig profilsida

 

Jansson, Ulf 
Universitetslektor
Prefekt
Personlig profilsida

 

Jongh, Lennert 
Doktorand
Personlig profilsida

 

Kawalerowicz, Juta
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Khaef, Samaneh
Doktorand
Personlig profilsida

 

Kinlund, Peter 
Universitetslektor
Huvudlärare för Kandidatprogram i geografi och för geografi på grundnivå
Internationell koordinator
Personlig profilsida

 

Lagerqvist, Maja 
Forskare
Personlig profilsida

 

Laszlo Ambjörnsson, Emmeline
Doktorand
Personlig profilsida

 

Levy, Joshua
Doktorand
Personlig profilsida

 

Lourenco-Lindell, Ilda
Universitetslektor, docent
Huvudlärare för Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring och för geografi på avancerad nivå
Personlig profilsida

 

Malmberg, Bo 
Professor
Ställföreträdande prefekt
Personlig profilsida

 

Mbande, Victor
Doktorand
Personlig profilsida

 

Niedomysl, Thomas 
Forskare, docent
Personlig profilsida

 

Power, Dominic 
Professor
Studierektor för forskarnivå (föräldraledig)
Personlig profilsida

 

Qian, Zhang
Forskare
Personlig profilsida

 

Rickegård, Anders 
Universitetsadjunkt
Biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Huvudlärare för Samhällsplanerarprogrammet och för samhällsplanering på grundnivå
Personlig profilsida

 

Rossetti, Daniel
Kommunikatör
Personlig profilsida

 

Schmitt, Peter
Universitetslektor, docent
Huvudlärare för Masterprogram i samhällsplanering och för samhällsplanering på avancerad nivå
Personlig profilsida

 

Smas, Lukas
Universitetslektor
Personlig profilsida
 
Strandin Pers, Annika
Forskare
Personlig profilsida

 

Ståhl, Niklas 
Administrativ chef
Personlig profilsida

 

Tsoumari, Vasiliki
GIS-assistent
Personlig profilsida

 

Vogiazides, Louisa
Doktorand
Personlig profilsida

 

Webster, Natasha 
Forskare
Personlig profilsida

 

Wimark, Thomas 
Forskare
Personlig profilsida


 
Wästfelt, Anders 
Universitetslektor, docent
Huvudlärare i GIS
Personlig profilsida

 


Tidigare medarbetare

Andersson, Ida Universitetslektor (vikarierande)
Personlig profilsida
Andrae, Gunilla Universitetslektor, docent
Bodström, Kerstin Universitetslektor
Bylund, Jonas R Fil.dr
Caretta, Martina Fil.dr
Personlig profilsida
Claësson, Peter Universitetsadjunkt
Personlig profilsida
Engström, Mats G Professor emeritus
Fröhlig, Florence Forskare
Personlig profilsida
Hennerdal, Pontus  Forskare
Personlig profilsida
Hermelin, Brita Professor
Ince, Anthony Postdok
Personlig profilsida
James, Laura Gästforskare, docent
Kuns, Brian Forskare
Personlig profilsida
Lenntorp, Bo Professor emeritus
Personlig profilsida
Lilja, Elisabeth Forskare, docent
Nielsen, Michael  Postdok
Personlig profilsida
Nordangård, Jacob Universitetslektor (vikarierande)
Personlig profilsida
Nordin, Urban Universitetslektor
Personlig profilsida
Pas Schrijver, Annemiek  Forskare
Personlig profilsida
Sporrong, Ulf Professor emeritus
Storm, Anna Forskare, docent
Personlig profilsida
Tonell, Lennart  Universitetslektor
Personlig profilsida
Wei, Xueqiong Gästdoktorand
Westermark, Kristina Universitetslektor (vikarierande)
Widgren, Mats Professor emeritus
Personlig profilsida
Östberg, Wilhelm
Forskare, docent
Personlig profilsida