Abramsson, Marianne 
Professor
Prefekt
Personlig profilsida

 

Adama-Ajonye, Onyanta
Forskare, docent
Personlig profilsida
 

 

Adolfsson, Johanna
Doktorand
Personlig profilsida

 

Andersson, Eva
Professor
Personlig profilsida

 

Andreasson, Anna
Studieadministratör
Ansvarig för studentexpeditionen
Personlig profilsida

 

Arora, Neha
Doktorand
Personlig profilsida
 

 

Berg, Johan
Universitetslektor
Studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Huvudlärare för Kandidatprogram i geografi och för geografi på grundnivå
Personlig profilsida

 

Björklund, Annika
Forskare
Personlig profilsida

 

Borén, Thomas
Professor
Personlig profilsida
 
Borg, Ida
Forskare 
Personlig profilsida

 

Byerley, Andrew
Universitetslektor
Internationell koordinator
Personlig profilsida

 

Börjeson, Lowe
Universitetslektor, docent
Huvudlärare för Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys och för kulturgeografi på grundnivå
Samverkanskoordinator
Personlig profilsida

 

Drozdzewski, Danielle
Universitetslektor, docent
Personlig profilsida

 

Ene, Stefan 
GIS-utvecklare
Personlig profilsida

 

Ferrara, Vincenza 
Assistent
Personlig profilsida
 
Forsberg, Gunnel
Professor emeritus
Personlig profilsida

 

Forsberg, Sara
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Fält, Lena 
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Gebresilassie, Mesele
GIS-utvecklare
Personlig profilsida

 

Gemechu Ango, Tola
Forskare
Personlig profilsida

 

Gräslund Berg, Elisabeth
Universitetslektor
Personlig profilsida

 

Gustafsson, Jennie
Forskare
Personlig profilsida

 

Haandrikman, Karen
Universitetslektor, docent
Huvudlärare för Masterprogram i kulturgeografi och för kulturgeografi på avancerad nivå
Personlig profilsida

 

Henriksson, Tove 
Doktorand
Personlig profilsida
Hohl, Veronica
Studievägledare
Personlig profilsida

 

Jacobsson, Oscar
Doktorand
Personlig profilsida

 

Jansson, Ulf 
Universitetslektor
Personlig profilsida

 

Johansson, Sofi
Doktorand
Personlig profilsida

 

Jongh, Lennert 
Forskare
Personlig profilsida

 

Kawalerowicz, Juta
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Khaef, Samaneh
Doktorand
Personlig profilsida

 

Kinlund, Peter 
Universitetslektor
Personlig profilsida

 

Levy, Joshua
Fil.dr
Personlig profilsida

 

Lourenco-Lindell, Ilda
Universitetslektor, docent
Huvudlärare för Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring och för geografi på avancerad nivå
Personlig profilsida

 

Malmberg, Bo 
Professor
Ställföreträdande prefekt
Personlig profilsida

 

Niedomysl, Thomas 
Forskare, docent
Personlig profilsida

 

Nordvall, Björn
Doktorand
Personlig profilsida

 

Palm, Ulrika
Administrativ chef 
Personlig profilsida

 

Palmtag, Juri
GIS-assistent
Personlig profilsida

 

Pettersson, Ann 
Administrativ assistent
Personlig profilsida

 

Power, Dominic 
Professor
Studierektor för forskarnivå 
Personlig profilsida

 

Qian, Zhang
Forskare
Personlig profilsida

 

Rickegård, Anders 
Universitetsadjunkt
Biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Huvudlärare för Samhällsplanerarprogrammet och för samhällsplanering på grundnivå
Personlig profilsida

 

Schmitt, Peter
Professor
Huvudlärare för Masterprogram i samhällsplanering och för samhällsplanering på avancerad nivå
Personlig profilsida

 

Smas, Lukas
Universitetslektor, docent
Personlig profilsida
 
Strandin Pers, Annika
Forskare
Personlig profilsida

 

Säfström, Ida
Doktorand
Personlig profilsida

 

Vogiazides, Louisa
Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida

 

Webster, Natasha 
Forskare
Personlig profilsida


 
Wästfelt, Anders 
Professor
Huvudlärare i GIS
Personlig profilsida

 


Tidigare medarbetare

Andersson, Ida Universitetslektor (vikarierande)
Andrae, Gunilla Universitetslektor, docent
Axelsson, Linn Forskare
Personlig profilsida
Bodström, Kerstin Universitetslektor
Brydges, Taylor Postdoktoral forskare (postdok)
Bylund, Jonas R Fil.dr
Caretta, Martina Fil.dr
Cederström, Johan PC-samordnare
Claësson, Iris Byrådirektör
Personlig profilsida
Claësson, Peter Universitetsadjunkt
de Bont, Chris Postdoktoral forskare (postdok)
Personlig profilsida
Engström, Mats G Professor emeritus
Fröhlig, Florence Forskare
Hennerdal, Pontus  Forskare
Hermelin, Brita Professor
Ince, Anthony Postdok
James, Laura Gästforskare, docent
Kuns, Brian Forskare
Lagerqvist, Maja  Forskare
Laszlo Ambjörnsson, Emmeline Fil.dr
Personlig profilsida
Lenntorp, Bo Professor emeritus
Personlig profilsida
Lilja, Elisabeth Forskare, docent
Mbande, Victor Fil.dr
Personlig profilsida
Nielsen, Michael  Postdok
Nordangård, Jacob Universitetslektor (vikarierande)
Nordin, Urban Universitetslektor
Personlig profilsida
Nordström, Maria Forskare, docent
Pas Schrijver, Annemiek  Forskare
Storm, Anna Forskare, docent
Personlig profilsida
Tonell, Lennart  Universitetslektor
Wei, Xueqiong Gästdoktorand
Westermark, Kristina Universitetslektor (vikarierande)
Widgren, Mats Professor emeritus
Personlig profilsida
Wimark, Thomas Forskare
Personlig profilsida
Östberg, Wilhelm
Forskare, docent
Personlig profilsida