Forskningsgruppen undersöker hur sociala, ekonomiska och politiska processer formar städer i Afrika, i mötet mellan det globala och det lokala. Forskningen belyser hur urbana ideal tar sig uttryck och implementeras samt hur medborgarna skapar möjligheter i staden.

Mer information om forskningsprofilen finns på engelska.