The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE) består av tre forskningskluster; Urbana Afrika, Policy & Planering och Genus (se nedanstående länkar), med ett flertal forskare och doktorander. Profilen sammanlänkar projekt på lokal, regional och nationell nivå i Sverige, Europa, Asien och Afrika, ofta med betoning på vikten av historiska perspektiv på nutida samhälleliga frågor. Fokusområden är makt, genus, plats- och rumsdynamik, praktik och motpraktik kring planering, hållbar utveckling/ojämn utveckling, mobilitet och identitet.

SURE-seminariet, som oftast äger rum på måndagar, är ett diskussionsforum för profilens forskare och inbjudna gäster. För information om kommande seminarier, kontakta Thomas Borén eller Andrew Byerley.   

Mer information om forskningsklustren finns på engelska: