SURE är den akademiska hemvisten för ett antal internationellt framgångsrika forskare som arbetar tillsammans i forskningsprojekt relaterade till samtida sociala och rumsliga processer. Empiriskt rör projekten utmaningar i urbana och regionala sammanhang i framförallt Sverige, Europa och Afrika.

Mer information om forskningsprofilen finns på engelska.