The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE) består av tre forskningskluster; Urbana Afrika, Policy & Planering och Genus (se nedanstående länkar), med ett flertal forskare och doktorander. Profilen sammanlänkar projekt på lokal, regional och nationell nivå i Sverige, Europa, Asien och Afrika, ofta med betoning på vikten av historiska perspektiv på nutida samhälleliga frågor. Fokusområden är makt, genus, plats- och rumsdynamik, praktik och motpraktik kring planering, hållbar utveckling/ojämn utveckling, mobilitet och identitet.

SURE-seminariet, som oftast äger rum på måndagar, är ett diskussionsforum för profilens forskare och inbjudna gäster. För information om kommande seminarier, kontakta docent Ilda Lourenco-Lindell eller docent Peter Schmitt.   

Mer information om forskningsklustren finns på engelska:
Gender Group
Policy and Planning
The Urban Africa Group