Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden

The Stockholm Urban and Regional Research Environment

Fokus inom profilen är makt, genus, plats- och rumsdynamik, praktik och motpraktik kring planering, hållbar utveckling och ojämn utveckling, mobilitet och identitet.

Historisk geografi och landskapsstudier

I centrum för profilens forskning står människan och hennes förhållande till sin fysiska omgivning inklusive landskapets fysiska utformning, sociala relationer, landskapsuppfattning och resursutnyttjande.

Befolkningsgeografi, migration och GIS

Inom profilen används kvalitativ och kvantitativ metodik för att förstå hur människors livsbanor formas och för att analysera hur individuella livsbanor påverkar aggregerade utvecklingsmönster.

KONTAKT

The Stockholm Urban and Regional Research Environment
Thomas Borén
E-post thomas.boren@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 30

Andrew Byerley
E-post andrew.byerley@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 65

Historisk geografi och landskapsstudier
Lowe Börjeson
E-post lowe.borjeson@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 48

Anders Wästfelt
E-post anders.wastfelt@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 56

Befolkningsgeografi, migration och GIS
Bo Malmberg
E-post bo.malmberg@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 53