Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden

The Stockholm Urban and Regional Research Environment

SURE är den akademiska hemvisten för ett antal internationellt framgångsrika forskare som arbetar tillsammans i forskningsprojekt relaterade till samtida sociala och rumsliga processer. Empiriskt rör projekten utmaningar i urbana och regionala sammanhang i framförallt Sverige, Europa och Afrika.

Historisk geografi och landskapsstudier

I centrum för profilens forskning står människan och hennes förhållande till sin fysiska omgivning inklusive landskapets fysiska utformning, sociala relationer, landskapsuppfattning och resursutnyttjande.

Befolkningsgeografiska forskningsgruppen

Inom profilen används kvalitativ och kvantitativ metodik för att förstå hur människors livsbanor formas och för att analysera hur individuella livsbanor påverkar aggregerade utvecklingsmönster.

Urbana Afrika

Forskningsgruppen undersöker hur sociala, ekonomiska och politiska processer formar städer i Afrika, i mötet mellan det globala och det lokala. Forskningen belyser hur urbana ideal tar sig uttryck och implementeras samt hur medborgarna skapar möjligheter i staden.

KONTAKT

The Stockholm Urban and Regional Research Environment
Lukas Smas
E-post lukas.smas@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 43

Historisk geografi och landskapsstudier
Lowe Börjeson
E-post lowe.borjeson@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 48

Anders Wästfelt
E-post anders.wastfelt@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 56

Befolkningsgeografiska forskningsgruppen
Bo Malmberg
E-post bo.malmberg@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 53

Urbana Afrika
Ilda Lindell
E-post ilda.lindell@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 49

Andrew Byerley
E-post andrew.byerley@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 65