Kulturgeografiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
Bild

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Geovetenskapens hus

All utbildning genomförs på distans

Kulturgeografiska institutionens verksamhet bedrivs på distans från 18 mars på grund av smittspridningen i Stockholm. Kurser pågår och verksamheten fortsätter. Information för studenter finns på läroplattformen Athena. Studentexpeditionen och studievägledning nås via e-post och telefon. Kulturgeografiska institutionens lokaler är endast öppna för bokade besök och anställda med passerkort.

 Louisa Vogiazides, doktor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Många migranter blir kvar i den typ av bostadsområde de först bosatte sig i

Den typ av bostadsområde eller region som flyktingar och andra migranter först bosätter sig i är också ofta det område där de stannar kvar. Det gäller både relativt fattiga områden och mindre orter, visar en ny avhandling i kulturgeografi som motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.