Exkursion i Stockholmsregionen.
Exkursion vid Järla sjö, Nacka.


Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa kurser inom tre olika huvudområden – kulturgeografi, samhällsplanering och geografi – och på tre olika utbildningsnivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du kan läsa enstaka kurser eller följa hela program. Våra utbildningar är utformade i nära anslutning till forskningen och de innehåller tillämpningar och fältinslag.

Program på grundnivå – leder till kandidatexamen
Program på avancerad nivå – leder till masterexamen
Program på forskarnivå – leder till licentiat- och/eller doktorsexamen

Kulturgeografi
Samhällsplanering
Geografi

Exkursioner, fältarbete och fältkurser