Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och innebär problemlösning, samordning, vägval och initiativ för förändring. Miljöpåverkan, åldrande befolkning, nationell och internationell migration, regional obalans, segregering och bostadsbrist är några av utmaningarna för morgondagens planerare. Planeraren identifierar och analyserar planeringsproblem, bedömer konsekvenser av beslut, föreslår lösningar, initierar och genomför projekt.

Innehåll och omfattning

Samhällsplanerarprogrammet ger en både bred och djup kunskap om planering och planeringens förutsättningar. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, har ett samhällsvetenskapligt-humanistiskt perspektiv, vilket betyder att sociala, ekonomiska och fysiska aspekter integreras.

Undervisningen är projektinriktad och lägger stor vikt vid att genomföra grupparbeten, rapporter och analyser. I samband med fältkurser och exkursioner studeras planering på plats.

Termin 1 och 2 läser du Samhällsplanering I och II. Termin 3 studerar du nationalekonomi eller statistik, och termin 4 och 5 kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi eller statsvetenskap. Termin 4 och 5 finns även goda möjligheter att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet. Termin 6 läser du Samhällsplanering III där ett examensarbete på 15 hp ingår.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

  • kunskap och förståelse inom samhällsplanering och om tillämpliga metoder inom samhällsplanering,
  • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • förmåga att identifiera, formulera och lösa problem,
  • förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar, och
  • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens.

Examen och arbetsmarknad

Samhällsplanerarprogrammet leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till ett tvåårigt masterprogram i samhällsplanering vid Stockholms universitet, eller andra masterutbildningar.

Arbetsmarknaden är bred, varierande och god. Tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag (bland annat inom bygg, detaljhandel, fastighet, konsult och GIS) samt politiska partier och lobby- och intresseorganisationer.

Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns på alla samhällsnivåer. Vanliga uppgifter för samhällsplanerare är projektledning och utredning. Anställningar och titlar kan då vara exempelvis projektledare och utredare men det finns många fler, som planeringssekreterare, departementssekreterare, översiktsplanerare, konsult, handläggare, GIS-samordnare, infrastrukturstrateg och olika chefsanställningar som samhällsbyggnadsdirektör, trafikdirektör och sektionschef.  

Möt tidigare samhällsplanerarstudenter:

Programfakta

Huvudlärare Anders Rickegård
Programnamn på svenska Samhällsplanerarprogrammet
Programnamn på engelska  Bachelor's Programme in Urban and Regional Planning
Förkortning SPP
Programkod SPLAK
Huvudområde Samhällsplanering
Undervisningsspråk Svenska
Omfattning 180 högskolepoäng
Studietakt 100 %, det vill säga heltid
Studieform campus
Studieperiod Tre läsår
Programstart Hösttermin med studiestart i slutet av augusti eller början av sepember
Antal studenter 60 (antas årligen, cirka)
Behörighet Utöver grundläggande behörighet krävs Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Urval Betyg 67 %, högskoleprov 33 %.
Ansökan Se utbildningskatalogen.


Kontakt

Om du har frågor eller behöver mer information om ansökan, utbildningens innehåll eller praktiska detaljer om dina studier vid Stockholms universitet, tveka inte att kontakta studievägledare Veronica Hohl.