Samverkan

Samverkan

Samverkan med föreningar, företag, kommuner, statliga verk och andra organisationer verksamma inom samhällsplanering i Sverige och utomlands är en självklar och viktig del av forskning och utbildning.

För skolor

Flera av institutionens lärare är aktiva som författare till läroböcker för grund- och gymnasieskolan. Följ länken för några exempel på hur vi kan samarbeta.

Tidigare student

Har du läst vid Stockholms universitet är du välkommen att bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk!

Mentorskapsprogram för masterstudenter

Mentorskapsprogrammet har återupptagits vid Kulturgeografiska institutionen efter en tids uppehåll. I år organiseras programmet tillsammans med Statistiska institutionen.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningen kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga utbud av kurser eller skräddarsys efter specifika behov. Uppdragsutbildning kan om så önskas utformas så att deltagare erhåller högskolepoäng.

KONTAKT

Samverkanskoordinator
Urban Nordin
E-post: urban.nordin@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 43 08 | Rum: X320

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet