Utbyte genom institutionens avtal inom Erasmus

15 mars är sista dag för ansökan till utbytesstudier inom institutionens erasmusavtal inför höstterminen 2017 och läsåret 2017/2018. Denna ansökan lämnas till Kulturgeografiska institutionen. Följ länken nedan för mer information.

Utbyte genom universitetets centrala avtal och Nordlys

Ansökan till utbytesplatser genom universitetets centrala avtal (huvudsakligen utomeuropeiska universitet) inför vårterminen 2018 lämnas in senast 31 mars 2017. Denna ansökan lämnas till Studentavdelningen. Följ länken nedan för mer information.

Ansökan till utbytesplatser inom nätverket Nordlys (utbyte inom Nordplus med universitet i Danmark inklusive Grönland och Färöarna, Finland och Norge) inför höstterminen 2017 och läsåret 2017/2018 lämnas in senast 31 mars 2017 medan ansökan inför vårterminen 2018 lämnas in senast 9 september 2017. Denna ansökan lämnas till Studentavdelningen. Följ länken nedan för mer information.