Nordic Geographers Meeting (NGM) är en internationell geografikonferens som anordnas vartannat år. Den 7:e konferensen genomförs i Stockholm 18–21 juni 2017. Konferensens tema är “geographies of inequalities”.

Se konferensens sidor för information om anmälningstid med mera.