Forskarseminarier

Forskarseminarier

Vid Kulturgeografiska institutionen finns ett gemensamt högre seminarium samt några seminarieserier inom specialiserade forskningsområden.

Stockholms universitets kulturgeografiska seminarium
Institutionens högre seminarium hålls på tisdagar kl.13.15–15.00.

Landskapsseminariet
Seminariet har fokus på forskning om landskap och historisk geografi och träffas vanligen tisdagar kl. 10.15–12.00.

PLUS-seminariet
Seminariet som har ett fokus på forskning om urbana och socialgeografiska frågor och har träffar på måndagar kl. 15.15–17.00.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet