Medarbetare

Intern information

Detta är en ingångssida för dig som arbetar vid Kulturgeografiska institutionen. Institutionens interna information är första hand tillgänglig via Mondo och universitetets via Medarbetarwebben. Följ också institutionen på Facebook och gå med i "Human Geography@Stockholm University" på LinkedIn.

Gunnel Forsberg berättar om det internationella universitetet.